Årsredovisningar


Årsredovisningar

I årsredovisningarna lämnar styrelsen ekonomisk information om föreningens verksamhet. I årsredovisning finns bland annat förvaltningsberättelse, balansräkning och resultaträkning. Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december. Före april månads utgång varje år skall styrelsen lämna årsredovisningen till revisorerna. Varje årsredovisning redovisas sedan på den årliga föreningsstämman där den godkänns eller ej.

Årsredovisning 2022
Årsredovisning 2021
Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011
Årsredovisning 2010
Årsredovisning 2009
Årsredovisning 2008
Årsredovisning 2007
Årsredovisning 2006
Årsredovisning 2005
Årsredovisning 2004
Årsredovisning 2003
Årsredovisning 2002
Årsredovisning 2001