Månad: september 2018

Nytt datum för bredband

NYTT DATUM FÖR INSTALLATION AV BREDBAND Stockholms Stadsnät har tidigarelagt datum för överkoppling till deras bredbandsnät. Nytt datum är Torsdag 27/9. Installationen beräknas ske mellan kl 9 och 15. De som i dagsläget har internet via Telenor (via bredbandsuttaget) kan…

Revision av stadgar

Ålkistan stadgeförslag Anpassning till nya lagen om ekonomiska föreningar för beslut på extra föreningsstämma 4 oktober 2018