Hyresgäster


Som hyresgäst i någon av våra hyresrätter hoppas vi att du ska känna delaktighet och gemenskap med de grannar som äger sina lägenheter. Du är självklart välkommen att hjälpa till med skötsel av rabatter och planteringar liksom vid våra vår- och höststäddagar. Om du kan bidra med något ska du vända dig till sammankallande i trädgårdsgrupp, infogrupp, och så vidare så tar vi tacksamt emot din hjälp.

Uppgifter om styrelse m.m. hittar du här på webbplatsen.

Ripstigen 4
Ripstigen 4 från Gamla Vägen. Foto: Johan Sjölander