Månad: maj 2022

Kallelse till föreningsstämma

Tid: 2022-06-15, klockan 19:00 (kaffe och tårta från kl 18:30)Plats: Lekplatsområdet BRF ÅlkistanDagordning: Kallelse till Föreningsstämma 2022Årsredovisning 2021: Årsredovisning 2021 Inkomna motioner: Inga Inkomna propositioner: Inga Valberedningens förslag: Förslag Fullmakt för den som ej kan närvara och vill företrädas av någon annan: Fullmakt Välkomna!