Månad: februari 2020

Varning för lösa plåtar!

Tak- och balkongplåtar har slitits loss i de hårda vindar vi haft senaste veckan och riskerar att falla ner till marken. Iakttag försiktighet när du vistas på gården och kontrollera att plåtarna på din balkong sitter fast ordentligt! Åtgärd för…