Elavtal

Föreningen har individuell mätning och debitering av el (IMD-avtal) vilket betyder att du som medlem inte behöver teckna eget elavtal. Förbrukningen debiteras via din månadsavi från HSB. Varje månadsavi har en beräknad elförbrukning och kostnad. Retroaktivt 3-4 månader senare justeras detta till den faktiska förbrukningen och eltariffen.

Företaget som läser av elförbrukningen är Infometric. Om du vill följa din elförbrukning online utöver vad som framgår i månadsavierna så kan du göra det i deras portal. Kontakta styrelsen@alkistan.se med information (namn, e-post-adress, lägenhetsnummer, och inflyttningsdatum) för att ordna ett konto till denna portal.