Månad: maj 2018

Kallelse till Föreningsstämma

Tid: 2018-05-17 Klockan 19.00 Plats: Bergshamraskolans aula Hjortstigen 1 Dagordning: Kallelse till Föreningsstämma ålkistan 20180517 Förslag till stadgeändringar: Revision av Stadgarna Årsredovisning 2017: Årsredovisning 2017 Fullmakt för den som ej kan närvara och vill företrädas av någon annan: Fullmakt Välkomna!