Om Bergshamra


Om Bergshamra

Texterna publicerade med tillstånd av Thomas Lijegren. http://www.bergshamra.org/ 

Bergshamra är en del av Kungliga Nationalstadsparken och här har du naturen bokstavligen runt hörnet. I södra delen av Bergshamra sträcker sig Tivoliudden ut i Brunnsviken med fårhagar, kolonistugeområde, stora ekar och massor av blå- och vitsippor om våren. I norra delen av Bergshamra finns stora skogsområden ner mot Edsviken och Ulriksdals slottspark. I östra delen av Bergshamra finns Bockholmen med restaurang och uteservering om sommaren. Här finns också en marina och en småbåtshamn.


Sevärt

Ulriksdals slott
Ulriksdals slott och slottspark ligger inom gångavstånd från Bergshamra. Parken är öppen för allmänheten och används flitigt av solbadare, familjer på picknick, boulespelare, etc. Slottet visas tisdag – söndag under sommarhalvåret och här finns bl.a. Gustav VI Adolfs vardagsrum från den tid han var kronprins, samt rum som inretts av Karl XV.

Confidencen
Confidencen, Ulriksdals slottsteater, är Sveriges äldsta rokokoteater. Från början ett ridhus men under 1753 ombyggd till teater. Föll i glömska efter Gustav III:s död, men har återuppväckts med Kjerstin Dellert som drivande kraft. Här ges konserter och framträdanden under sommarhalvåret.

Ulriksdals slottskapell
Sveriges näst populäraste bröllopskyrka (efter Seglora på Skansen), byggdes 1865 under Karl XV:s tid.

Svalkan
EFS sommarhem med kaffeservering och en fantastisk utsikt över Edsviken har öppet sommartid.

Gravfältet vid Mellan Järva
Intill ridskolan vid nordöstra hörnet av korsningen E4 – E18 ligger ett gravfält från yngre järnåldern 550-1050 e.Kr. Där finns c:a 160 gravar från denna tid.

Kvarnkullen
Ovanför gravfältet vid MellanJärva finns Kvarnkullen, en del av Brunkebergsåsen som fortfarande finns kvar. Namnet beror på att det tidigare låg en väderkvarn här. Nu är det bara kvarnstenen och fårorna efter alla vagnshjul på vägen upp som minner om detta. Härifrån har man utsikt över hela Brunnsviken.

Invalidkyrkogården
Invalidkyrkogården vid skogsvägen mellan Bergshamra och Ulriksdals slott är ett minne från Sveriges krig under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. En inrättning för krigsinvalider upprättades vid Ulriksdals slott och c:a 200 officerare, underofficerare och manskap begravdes här mellan 1824 och 1849.

Kraus grav
Kraus grav på Tivoliudden. Här begravdes tonsättaren Joseph Martin Kraus 1792. Det nuvarande monumentet restes 1846.
Kraus grav

Carl Malmstens hus
I Övre Karlsro, som huset egentligen heter, bodde möbelarkitekten Carl Malmsten större delen av sitt liv. 1970 härjades delar av huset av brand men återställdes.

Kafé Sjöstugan
Kafé Sjöstugan vid Brunnsviken har öppet varje dag sommartid, begränsat öppethållande övrig tid på året. Här har man utsikt över Brunnsviken, och Tivoliudden, sommartid lägger en liten ångslup som trafikerar Brunnsviken till här.


Fritid

Bergshamra IP
Bergshamra IP har en fotbollsplan med konstgräs som blir till konstfrusen bandyplan på vintern. Där finns också löparbanor, liksom tennisbanor och en mindre grusplan. I skogen bakom IP finns ett elljusspår.

Svedenbadet
Svedenbadet är ett tempererat utomhusbad med 25m bassäng, barnbassäng, omklädningsrum med bastu, servering och simskola.


Tivoliudden
Tivoliudden. Foto: Johan Sjölander