Månad: maj 2021

Kallelse till Föreningsstämma

Tid: 2021-06-10, klockan 19.00Plats: Lekplatsområdet BRF ÅlkistanDagordning: Kallelse till Föreningsstämma 2021Årsredovisning 2020: Årsredovisning 2020 Inkomna motioner: Inga Inkomna propositioner: Propositioner Valberedningens förslag: Förslag Fullmakt för den som ej kan närvara och vill företrädas av någon annan: Fullmakt Välkomna!