Försäkring


Tilläggsförsäkring för Bostadsrättshavare

Föreningen har en tilläggsförsäkring för bostadsrättshavare som täcker följande:

Försäkrad egendom
”Av bostadsrättshavare bekostad fast inredning i bostadsrätt. Som fast inredning i bostadsrätt räknas även egendom såsom balkong, veranda, altan eller liknande. Egendom som tillhör bostadsrättsförening, men för vilken bostadsrättshavaren har underhållsansvar enligt Bostadsrättslagen och föreningens stadgar.”

Se försäkringscertifikatet för detaljer.

VÄNLIGEN OBSERVERA
Denna tilläggsförsäkring ersätter ersätter aldrig skadeorsaken och ersätter inte behovet av en egen hemförsäkring. Det är genom hemförsäkringen man har skydd för sitt eget lösöre samt ansvars- och rättsskyddsförsäkring! Tilläggsförsäkringen gäller endast för skador i lägenheten som omfattas av bostadsrättshavarens underhållsskyldighet.

Dock innebär detta att du som medlem i Brf Ålkistan ej behöver ett bostadsrättstillägg i din hemförsäkring.

Vid frågor kring försäkringen vänligen kontakta försäkringsförmedlaren Bolander & Co på telefon 018-56 71 00.