Andrahandsuthyrning


Andrahandsuthyrning

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand måste du först få styrelsens tillstånd. Du ansöker om tillstånd genom att fylla i en ansökningsblankett och lämna den adresserad till styrelsen i brevlådan på Ripstigen 4 Ö.K.
Blankett för att ansöka om tillstånd för andrahandsuthyrning för snabbare behandling fyll i blanketten i dator och signera efter utskrift.

Studier och arbete på annan ort är i allmänhet giltiga skäl för andrahandsuthyrning. Styrelsen har även tillåtit andrahandsuthyrning under en begränsad period (1 år) vid förändrar familjesituation: Skilsmässa, dödsfall etc. I andra fall är det inte självklart att din ansökan kommer att beviljas. Alla andrahandsuthyrningar skall ansökas skriftligen, uthyrning får ej påbörjas innan skriftligt godkännande från styrelsen erhållits.

Förlängning av andrahandsuthyrning skall ansökas om minst två månader innan föregående tillstånd förfaller.

För hyreslägenheter får inte andrahandshyresgästen överta ditt kontrakt när uthyrningsperioden är slut, oavsett hur lång period andrahandsuthyrningen har pågått.

Vid otillåten andrahandsuthyrning kan bostaden förverkas. Detta gäller även för garage- och parkeringsplatser.

Kontraktsförslag för uthyrning.

Kontraktsförslag mellan medlem och hyresgäst
Fullmakt bostadsrätt andrahand