Månad: april 2019

Kallelse till Föreningsstämma

Tid: 2019-05-15, klockan 19.00Plats: Bergshamraskolans aula, Hjortstigen 1Dagordning: Kallelse till Föreningsstämma 2019Årsredovisning 2018: Årsredovisning 2018 Inkomna Motioner: Motioner Fullmakt för den som ej kan närvara och vill företrädas av någon annan: Fullmakt Välkomna!