Parkering


Parkeringsplatser

Föreningen har 110 st parkeringplatser, varav 8 st är gästparkering. Flertalet platser är med elstolpe för motorvärmare men det finns även platser utan el till något lägre kostnad (se nedan). För tillfället finns 30 st laddplatser för elbilar.

Fördelning av nya parkeringsplatser och garage hanteras tillsvidare av styrelsen. Om du vill ha en P-plats eller ett garage, skicka ett mail till styrelsen@alkistan.se så kommer någon ur styrelsen kontakta dig.

Kösystem tillämpas för ansökningar om plats ej finns tillgänglig. Uppsägningstid för parkeringsplats är 3 månader.

Det är inte tillåtet att hyra ut sin parkeringsplats i andra hand – platserna är till för föreningens medlemmar.

Priser (från och med 2023-08-01)
P-plats utan el: 450 kr/mån
P-plats med el: 550 kr/mån
P-plats med laddning (el/hybrid): 800 kr/mån + förbrukning (samma elpris som hushållselen)

Eluttag
Följande säkerhetsregler gäller för eluttagen:

– Motor- och kupévärmare ska vara CE-märkta
– Bilvärmaren och karossen ska vara skyddsjordade
– Anslutningskabeln får aldrig lämnas kvar i uttaget när bilen inte är ansluten
– Anslutningskabeln till kupévärmaren får inte klämmas i bilfönster eller bildörr – bilen kan bli strömförande
– Luckan till eluttaget ska alltid hållas låst


Garageplatser

Föreningen förfogar över 24 st garageplatser i garagelängorna. Kösystem tillämpas även för dessa och i övrigt gäller samma regler som för parkeringsplatser.

Priser
750 kr/mån.


Gästparkering

Föreningen har 8 st gästparkeringsplatser belägna i parkeringens nordöstra hörn uppe vid garagelängorna.

För att få stå på gästparkeringen måste du ha ett parkeringstillstånd väl synligt i framrutan. Parkeringstillståndet får du låna av den person du ska besöka. Parkeringstillståndet gäller för 24 timmar.

Parkeringstillståndet delas årligen ut till föreningens lägenheter och tillhör respektive lägenhet. Vid borttappat parkeringstillstånd meddelas detta till Cura Center AB så att det kan spärras. Ett nytt kostar 500 kr som debiteras på månadsavin.

Vänligen respektera reglerna för gästparkeringen – den är till för våra gäster. Bilar med ägare folkbokförda i föreningen riskerar kontrollavgift på gästparkeringen.