Sopor


Hushållsavfall

Hushållsavfall slängs i de behållare för detta som finns i anslutning till respektive port.


Matavfall

Matavfall kan slängas i de bruna kärlen utanför respektive port.

Observera matavfallet skall vara paketerat i speciella matavfallspåsar av papp. Dessa finns att hämta i tvättstugan i skrubben bredvid städskrubben. Plastpåsar får ej användas!

Start-kit (påsar, behållare för påsar och instruktioner) för matinsamling finns att hämta i skrubben direkt till höger i tvättstugan.


Tidningar

Tidningar slängs i de blå kärlen utanför respektive port.


Grovsopor

I vårt grovsoprum i garagelängan kan du återvinna följande:

– Plastförpackningar
– Pappersförpackningar
– Metallförpackningar
– Batterier
– Lampor och lysrör
– Mindre elektroniska apparater
– Mindre sopor som inte är hushålls och matsopor

Det är alltså ej tillåtet att slänga exempelvis: skrymmande möbler, vitvaror, glasflaskor, julgranar, mat, miljö- och brandfarligt avfall (se nedan), byggavfall (se nedan). Den som bryter mot dessa regler riskerar att debiteras den avgift för bortforsling detta innebär för föreningen.

Sopkärlen får heller ej fyllas över kanten.


Miljö- och brandfarliga sopor

Det är inte tillåtet att ställa in bilbatterier, bildäck, hushållsel, möbler, vitvaror, målarfärg, lacknafta, oljor, sprayer och liknande i grovsoprummet. Dessa ska alltid fraktas till återvinningsanläggning av dig som privatperson.

Målarfärger och dylikt är ofta brandfarliga och miljöfarliga och innebär en brandrisk för föreningens garagelängor och fordon. Om föreningen måste ta hand om detta debiteras höga avgifter som kommer att återföras på boendekostnaden för alla boende.


Byggavfall

Vid renovering/ombyggnad räknas inte material, skåp, byggavfall och så vidare som grovsopor, utan måste fraktas bort av dig själv. Planerar du renovering med byggavfall som följd ber vi dig kontakta fastighetskontoret för råd om hur du bäst avlägsnar ditt byggavfall. Boende i Solna kan lämna sina grovsopor utan kostnad på någon av återvinningsanläggning i regionen.


Sopsortering

Du kan också läsa mer om sophantering på Solna stads hemsida.