Månad: maj 2017

Stämma och möjlig utveckling av föreningen

  Dags för ordinarie stämma i vår bostadsrättsförening.   Nedan finner ni information gällande stämma samt information från Panorama angående förslag gällande vår mark. Kallelse Lasse 3 1ill föreningsstämma 2017 Kallelse Lasse 3 till information om erbjudande från PANORAMA AB…