Styrelse


Styrelsen

Vill du komma i kontakt med hela styrelsen så kan du göra det på adressen:

Styrelsen
BRF Ålkistan
Ripstigen 4, ö.k.
170 74 Solna

eller med e-post: styrelsen@alkistan.se

Kontaktperson för styrelsen och för föreningen är styrelsens ordförande (se nedan).

Styrelsen sammanträder ungefär en gång per månad.


Ledamöter

Ordförande
Karin Skyman
Adress: Ripstigen 8
E-post: karin.skyman@alkistan.se

Kassör & ekonomiansvarig
Anna af Petersens
Adress: Ripstigen 8
E-post: anna.afpetersens@alkistan.se

Sekreterare
Annika Morberg
Adress: Ripstigen 4
E-post: annika.morberg@alkistan.se

Ledamot
Håkan Nyström
Adress: Ripstigen 4
E-post: hakan.nystrom@alkistan.se

Ledamot
Adam Marcelind
Adress: Ripstigen 2
E-post: adam.marcelind@alkistan.se

Ledamot
Per Austrin
Adress: Ripstigen 4
E-post: per.austrin@alkistan.se


Suppleanter

Suppleant
Jesper Skullman
Adress: Ripstigen 2
E-post: jesper.skullman@alkistan.se