Kallelse till föreningsstämma

Tid: 2022-06-15, klockan 19:00 (kaffe och tårta från kl 18:30)
Plats: Lekplatsområdet BRF Ålkistan
Dagordning: Kallelse till Föreningsstämma 2022
Årsredovisning 2021: Årsredovisning 2021
Inkomna motioner: Inga
Inkomna propositioner: Inga
Valberedningens förslag: Förslag
Fullmakt för den som ej kan närvara och vill företrädas av någon annan: Fullmakt

Välkomna!