Förlängd tid för motioner till årsstämman

Styrelsen har förlängt tiden för motioner inför årsstämman 17 maj. Sista datum för inlämnande av motion är 31 mars 2018.