Sopor


Grovsopor

I vårt grovsoprum i garagelängan kan du återvinna följande:

– Plastförpackningar
– Pappersförpackningar
– Metallförpackningar
– Batterier
– Lampor och lysrör
– Mindre elektroniska apparater
– Mindre sopor som inte är hushålls och matsopor

Det är alltså ej tillåtet att slänga exempelvis: skrymmande möbler, vitvaror, glasflaskor, julgranar, mat, miljö- och brandfarligt avfall (se nedan), byggavfall (se nedan). Den som bryter mot dessa regler riskerar att debiteras den avgift för bortforsling detta innebär för föreningen.

Sopkärlen får heller ej fyllas över kanten.


Miljö- och brandfarliga sopor

Det är inte tillåtet att ställa in bilbatterier, bildäck, hushållsel, möbler, vitvaror, målarfärg, lacknafta, oljor, sprayer och liknande i grovsoprummet. Dessa ska alltid fraktas till återvinningscentral eller miljöstationer av dig som privatperson.

Målarfärger och dylikt är ofta brandfarliga och miljöfarliga och innebär en brandrisk för föreningens garagelängor och fordon. Om föreningen måste ta hand om detta debiteras höga avgifter som kommer att återföras på boendekostnaden för alla boende.


Byggavfall

Vid renovering/ombyggnad räknas inte material, skåp, byggavfall och så vidare som grovsopor, utan måste fraktas bort av dig själv. Planerar du renovering med byggavfall som följd ber vi dig kontakta fastighetskontoret för råd om hur du bäst avlägsnar ditt byggavfall. På återvinningscentral Kvarnkullen kan boende i Solna lämna sina grovsopor utan kostnad.


Sopsortering

Du kan också läsa mer om sophantering på Solna stads hemsida.