Parkering


Parkeringsplatser

Storholmen förvaltning ansvarar för hantering och administration av parkeringsplats och parkeringstillstånd för gäster.

Kösystem tillämpas för ansökningar om plats ej finns tillgänglig. Uppsägningstid för parkeringsplats är 3 månader.

Det är inte tillåtet att hyra ut sin parkeringsplats i andra hand – platserna är till för föreningens medlemmar.

Priser
P-plats utan el: 300 kr/mån
P-plats med el: 425 kr/mån

Eluttag
Följande säkerhetsregler gäller för eluttagen:

– Motor- och kupévärmare ska vara CE-märkta
– Bilvärmaren och karossen ska vara skyddsjordade
– Anslutningskabeln får aldrig lämnas kvar i uttaget när bilen inte är ansluten
– Anslutningskabeln till kupévärmaren får inte klämmas i bilfönster eller bildörr – bilen kan bli strömförande
– Luckan till eluttaget ska alltid hållas låst


Garageplatser

Föreningen förfogar över 12 st garageplatser i garagelängorna (övriga 12 st disponeras tillsvidare av brf Ripan). Kösystem tillämpas även för dessa och även i övrigt gäller samma regler som för parkeringsplatser.

Priser
Garageplats, medlemmar: 600 kr/mån
Garageplats, icke medlemmar: 600 kr/mån + moms


Gästparkering

Föreningen har 8 st gästparkeringsplatser belägna i parkeringens nordöstra hörn uppe vid garagelängorna.

För att få stå på gästparkeringen måste du ha ett parkeringstillstånd väl synligt i framrutan. Parkeringstillståndet får du låna av den person du ska besöka. Parkeringstillståndet gäller för 24 timmar.

Parkeringstillståndet delas årligen ut till föreningens lägenheter och tillhör respektive lägenhet. Vid borttappat parkeringstillstånd meddelas detta till Storholmen så att det kan spärras. Ett nytt kostar 500 kr som debiteras på månadsavin.

Vänligen respektera reglerna för gästparkeringen – den är till för våra gäster. Bilar med ägare folkbokförda i föreningen riskerar kontrollavgift på gästparkeringen.