Kategori: Uncategorized

Kallelse till Föreningsstämma

Tid: 2019-05-15, klockan 19.00Plats: Bergshamraskolans aula, Hjortstigen 1Dagordning: Kallelse till Föreningsstämma 2019Årsredovisning 2018: Årsredovisning 2018 Inkomna Motioner: Motioner Fullmakt för den som ej kan närvara och vill företrädas av någon annan: Fullmakt Välkomna!

Nytt datum för bredband

NYTT DATUM FÖR INSTALLATION AV BREDBAND Stockholms Stadsnät har tidigarelagt datum för överkoppling till deras bredbandsnät. Nytt datum är Torsdag 27/9. Installationen beräknas ske mellan kl 9 och 15. De som i dagsläget har internet via Telenor (via bredbandsuttaget) kan…

Revision av stadgar

Ålkistan stadgeförslag Anpassning till nya lagen om ekonomiska föreningar för beslut på extra föreningsstämma 4 oktober 2018