Styrelse


Styrelsen

Vill du komma i kontakt med hela styrelsen så kan du göra det på adressen:

Styrelsen
BRF Ålkistan
Ripstigen 4, ö.k.
170 74 Solna

eller med e-post: styrelsen@alkistan.se

Kontaktperson för styrelsen och för föreningen är styrelsens ordförande (se nedan).

Styrelsen sammanträder ungefär en gång per månad.


Ledamöter

Ordförande
Karin Skyman
Adress: Ripstigen 8
E-post: karin.skyman@alkistan.se

Kassör & ekonomiansvarig
Lillemor Stålhammar
Adress: Ripstigen 6
E-post: lillemor.stalhammar@alkistan.se

Sekreterare
Anna af Petersens
Adress: Ripstigen 8
E-post: anna.afpetersens@alkistan.se

Ledamot
Håkan Nyström
Adress: Ripstigen 4
E-post: hakan.nystrom@alkistan.se

Ledamot
Johan Sjölander
Adress: Ripstigen 2
E-post: johan.sjolander@alkistan.se

Ledamot
Pehr Andersson
Adress: Ripstigen 2
E-post: pehr.andersson@alkistan.se

Ledamot
Emma Hällfors
Adress: Ripstigen 6
E-post: emma.hallfors@alkistan.se

Ledamot
Annika Moberg
Adress: Ripstigen 4
E-post: annika.moberg@alkistan.se


Suppleanter

Suppleant
Rasmus Larsson
Adress: Ripstigen 2
E-post: rasmus.larsson@alkistan.se

Suppleant
Per Olof Hellström
Adress: Ripstigen 6
E-post: perolof.hellstrom@alkistan.se


Ansvarsområden

Ekonomi
Karin Skyman, Lillemor Stålhammar

Teknik/Energi/IT
Johan Sjölander, Pehr Andersson, Rasmus Larsson

Fastighet
Håkan Nyström

Information
Anna af Petersens

Ute- och Innemiljö
Lillemor Stålhammar, Johan Sjölander

Föreningslokal
Emma Hällfors, Pehr Andersson