Styrelse


Styrelsen

Vill du komma i kontakt med hela styrelsen så kan du göra det på adressen:

Styrelsen
BRF Ålkistan
Ripstigen 4, ö.k.
170 74 Solna

eller med e-post: styrelsen@alkistan.se

Kontaktperson för styrelsen och för föreningen är styrelsens ordförande (se nedan).

Styrelsen sammanträder ungefär en gång per månad.


Ledamöter

Ordförande
Karin Skyman
Adress: Ripstigen 8
E-post: karin.skyman@alkistan.se

Vice ordförande
Lars-Erik Lindstrand
Adress: Ripstigen 8
E-post: lars.erik@alkistan.se

Kassör & ekonomiansvarig
Taro Bruneheim
Adress: Ripstigen 8
E-post: taro.bruneheim@alkistan.se

Vice Kassör
Håkan Nyström
Adress: Ripstigen 4
E-post: hakan.nystrom@alkistan.se

Sekreterare
Joakim Widman
Adress: Ripstigen 4
E-post: joakim.widman@alkistan.se

IT- och Utemiljöansvarig
Johan Sjölander
Adress: Ripstigen 4
E-post: johan.sjolander@alkistan.se

Vice IT-ansvarig
Pehr Andersson
Adress: Ripstigen 2
E-post: pehr.andersson@alkistan.se

Suppleanter

Vice Sekreterare
Lillemor Stålhammar
Adress: Ripstigen 6
E-post: lillemor.stalhammar@alkistan.se

Suppleant
Bengt Norrby
Adress: Ripstigen 4
E-post: bengt.norrby@alkistan.se

Suppleant
Rasmus Larsson
Adress: Ripstigen 2
E-post: rasmus.larsson@alkistan.se