Renovering


Renovering och ombyggnad i lägenhet

Om du vill ändra eller bygga om i din lägenhet behöver du först få styrelsens tillstånd. Du ansöker om tillstånd genom att fylla i en ansökningsblankett och lämna den adresserad till styrelsen i föreningens brevlåda på Ripstigen 4 Ö.K. Observera att styrelsen har kan avslå ingrepp även om bygglov inhämtats eller teknisk konsult anlitats.

Blanketten går att ladda ner som en PDF-fil. För snabbare behandling fyll i blanketten i dator och signera efter utskrift.

Ändringar i planlösningen skall ritas in på underlaget på ett yrkesmässigt sätt.

Ritning 4rok 90 kvm
Ritning 3rok 76kvm
Ritning 3rok 70kvm
Ritning 1rok 43kvm
Ritning 2rok 60kvm
Ritning 1rok 27kvm

Föreningen kräver att alla åtgärder utförs fackmannamässigt och enligt de branschregler som gäller, särskilt viktigt vid badrumsrenovering men också i kök där vatteninstallationer kan förekomma. Entreprenörer som engageras för arbeten i lägenheterna ska ha de behörigheter och certifikat som krävs för respektive arbete och inneha ansvarsförsäkringar gällande person- och sakskador.

Vid arbeten som innebär åtgärder i föreningens gemensamma anläggningar ska dessa alltid genomföras via vår tekniska förvaltare/vicevärd Storholmen.

Föreningen har kontakt med entreprenörer med kunskap och erfarenhet av fastigheterna och står gärna till tjänst att förmedla dessa. Kontakta Storholmen för mer information.

Varje medlem är skyldig att kontrollera att gällande krav på entreprenörer är uppfyllda, detta gäller även om entreprenören gjort jobb tidigare inom föreningen.


Tillåtna tider för bullerkrävande aktiviteter

Renoveringar eller andra bullerkrävande aktiviteter får, efter omröstning på Brf Ålkistans årsmöte 2008, endast utföras på följande tider:

Måndag-torsdag kl 08:00-19:00
Fredag kl 08:00-17:00
Lördag kl 10:00-17:00

Söndagar och andra helgdagar ska man kunna förvänta sig lugn och ro i våra fastigheter.

Ta för vana att i god tid informera dina grannar när du planerar att göra något som kan tänkas störa, oavsett vilken tid eller dag det gäller.


Elinstallationer

Fasta elinstallationer måste (med vissa undantag) installeras av behörig elinstallatör.

Kontrollera behörigheten för elektriker

Allmäna råd om elinstallatörstjänster


VA-arbeten (Vatten och avlopp)

Entreprenören ska vara ett auktoriserat företag i organisationen Säker Vatten AB. Se mer och sök entreprenör på Säker Vatten

sakervatten_autoriserat_vvs_foretag


Badrum och Kök

Köksfläktar
Köksfläktar får ej kopplas till frånluftsventilationen i fastigheten utan skall vara av återcirkulerande modell (kolfilter).

Auktoriserade Entreprenörer
Vid arbeten i badrum och kök är det extra viktigt att både VA-arbeten (se ovan) och tätskikt i badrum utförs av fackmän, då en skada riskerar att påverka andra medlemmar/lägenheter och föreningens gemensamma egendom. För tätskikt finns två organisationer som auktoriserar entreprenörer att utföra detta och en entreprenör ska vara auktoriserad i någon av dem:

Byggkeramikrådet, BKR


AB Svensk Våtrumskontroll, GVK
GVK