Författare: admin

Nytt datum för bredband

NYTT DATUM FÖR INSTALLATION AV BREDBAND Stockholms Stadsnät har tidigarelagt datum för överkoppling till deras bredbandsnät. Nytt datum är Torsdag 27/9. Installationen beräknas ske mellan kl 9 och 15. De som i dagsläget har internet via Telenor (via bredbandsuttaget) kan…

Revision av stadgar

Ålkistan stadgeförslag Anpassning till nya lagen om ekonomiska föreningar för beslut på extra föreningsstämma 4 oktober 2018

Kallelse till Föreningsstämma

Tid: 2018-05-17 Klockan 19.00 Plats: Bergshamraskolans aula Hjortstigen 1 Dagordning: Kallelse till Föreningsstämma ålkistan 20180517 Förslag till stadgeändringar: Revision av Stadgarna Årsredovisning 2017: Årsredovisning 2017 Fullmakt för den som ej kan närvara och vill företrädas av någon annan: Fullmakt Välkomna!